Iсторик порахував, скiльки разiв українцi воювали з росiянами

Нинiшня вiйна є по рахунку двадцять другою
Depo.
1 серпня 2016 17:51
ФОТО: depo.ua
Iсторик порахував, скiльки разiв українцi воювали з росiянами
Iсторик порахував, скiльки разiв українцi воювали з росiянами

Українці воюють з росіянами 22 раз, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на expres.ua.

"Спочатку сiм столiть переважно перемагали нашi предки", -  каже iсторик, кандидат полiтичних наук Олександр Палiй.

За словами історика, iсторiя воєн двох народiв тягнеться з другої половини Х столiття.

У 964 i 966 роках київський князь Святослав Хоробрий пiдкорив плем'я в'ятичiв i наказав їм платити данину Києву. Ще одних предкiв росiян - радимичiв - у битвi на рiчцi Пiщанiй розiгнав воєвода Володимира Вовчий Хвiст. Перемоги над в'ятичами й радимичами, по сутi, i є першою та другою вiйнами мiж нашими предками i пращурами сучасних росiян.

"Серйознi вiйни вiдновилися аж пiвтора столiття по тому. Це вже було русько-московське протистояння литовської доби. Вiдбулося сiм воєн за двiстi рокiв (1368 -- 1372, 1406 -1408, 1487 -1494, 1500 - 1503, 1507 - 1508, 1512 - 1522, 1534 - 1537). У цей перiод вкладаються вiйни вiд четвертої до десятої. З кiнця XV столiття Московiя прагнула називатися грецькою назвою Русi -- "Росiя", аби легiтимiзувати свої претензiї на українськi землi", -розповідає історик.

Українськi козаки не раз допомагали полякам громити московитiв пiд час Лiвонської вiйни 1558 -- 1583 рокiв, зокрема пiд Псковом, Великими Луками тощо. Цi битви є одинадцятою вiйною, пiд час якої українцi i росiяни воювали однi проти одних. Основну частину вiйська Лжедмитрiя I 1604 року становили українцi, яких запросили донськi козаки, коли пiд Новгородом-Сiверським 15-тисячне вiйсько Лжедмитрiя I розбило 50-тисячне вiйсько московитiв. Тринадцята вiйна: навеснi 1608 року в битвi пiд мiстом Болоховом (нинi в Орловськiй областi Росiї) вiйсько Лжедмитрiя II, у якому було й 3 тисячi запорожцiв, завдало жорстокої поразки московитам. Український князь Роман Ружинський фактично керував самозванцем. У червнi 1610 року в битвi пiд Клушиним майже 7-тисячне польсько-українське вiйсько розгромило 35-тисячне вiйсько московитiв та загони шведiв i європейських найманцiв, якi дiяли в союзi з Москвою. Чотирнадцята вiйна для нас - у 1618 роцi, коли 20-тисячне козацьке вiйсько здiйснило марш Московiєю на пiдтримку польського короля, а Рiч Посполита повернула собi землi, вiдiбранi Москвою у Великого князiвства Литовського й Руського. Завдяки дiям армiї запорожцiв у Смоленськiй вiйнi (1632 - 1634 роки) на чолi з гетьманом Тимофiєм Орендаренком та їхньому несподiваному форсуванню Днiпра московити опинилися в пастцi й капiтулювали. На знак ганьби в цiй фактично п'ятнадцятiй для нас вiйнi московська армiя пройшла пiд шибеницею, вiддала гармати i прапори, а московського командувача за наказом царя стратили в Москвi. Шiстнадцята вiйна вiдбулася навеснi 1659 року. Московська армiя чисельнiстю до 150 тисяч воякiв розпочала окупацiю Лiвобережної України. 28 - 29 червня 1659 року на рiчцi Соснiвцi поблизу Конотопа козаки зайшли в тил московських вiйськ i загатили рiчку, пiсля чого вщент розгромили агресора. 1667 року Україну було роздiлено по Днiпру. На Лiвобережжi спалахнуло Антимосковське повстання 1667 -1668 рокiв (сiмнадцята вiйна), коли вiйська Петра Дорошенка розбили московський корпус князя Щербатова та захопили його в полон, а далi звiльнили вiд iноземних залог бiльшiсть мiст i мiстечок Лiвобережжя.  18-та вiйна у 1706 роцi - це вiйна гетьмана Iвана Мазепи у спiлцi зi шведами проти росiйських вiйськ Петра I. У лютому 1768 року спалахнуло найбiльше гайдамацьке повстання - Колiївщина. Гайдамаки оголосили намiр вiдновити Гетьманщину. У липнi 1768 року росiйськi вiйська накинулися на сонний табiр повстанцiв i видали їх Польщi. А росiйська цариця зруйнувала Сiч.

Тож у ХIХ столiттi вiйни мiж росiянами i українцями не було.

Двадцята вiйна -- це вiйна монархiстських i бiльшовицьких армiй проти України в 1917 - 1923 роках, пiсля розпаду Росiйської iмперiї. Майже в кожному селi України дiяв один або одразу кiлька повстанських загонiв. Двадцять перша вiйна -- це боротьба Української Повстанської Армiї у 1940 -- 1950 роках. УПА понад десятилiття протистояла однiй iз наймогутнiших країн свiту - СРСР.

I от тепер настав наш час. Двадцять друга росiйсько-українська вiйна. 

Більше про події Хмельниччини читайте на Depo.Хмельницький

Слідкуйте за нашими новинами в соцмережах і долучайтеся до наших груп ВКонтакті та