ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

Шепетівчани тепер блокують газовиків

Пра­ців­ни­ки ПАТ "Ше­пе­тів­газ" по­ча­ли під­го­тов­чі ро­бо­ти з пе­рек­риття га­зу

Depo.
14 листопада 2017 20:42
ФОТО: depo.ua

14 лис­то­па­да пра­ців­ни­ки ПАТ "Ше­пе­тів­газ" по­пе­ре­ди­ли теп­ло­пос­та­чаль­ни­ка про не­сан­кці­оно­ва­не під­клю­чен­ня та по­ча­ли під­го­тов­чі ро­бо­ти з пе­рек­риття га­зу, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням сайт міста Шепетівка.

На Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­му шо­се, 32 вий­шли міс­тя­ни, щоб не доз­во­ли­ти пра­ців­ни­кам ПАТ "Ше­пе­тів­газ" пе­рек­ри­ти по­да­чу га­зу до ко­тель­ні. Лю­ди вик­ли­ка­ли по­лі­цію, щоб уник­ну­ти си­ло­вих кон­флік­тів. Га­зів­ни­ки теж, у свою чер­гу, звер­ну­ли­ся в по­лі­цію за за­хис­том.

"Ми ді­ємо від­по­від­но до за­ко­ну "Про ри­нок при­род­но­го га­зу", - по­яс­нює зас­тупник го­ло­ви прав­ління ПАТ "Ше­пе­тів­газ" Ана­то­лій Пра­щур. - Отож, ТОВ "Шепетівка Енер­го­ін­вест" про­во­дить не­сан­кці­оно­ва­ний від­бір га­зу. Вчо­ра ми їх по­пе­ре­ди­ли, що про­тя­гом трьох діб во­ни ма­ють са­мос­тій­но при­пи­ни­ти спо­жи­ван­ня га­зу. Як­що во­ни цього не зроб­лять, газ­конто­ра має всі під­ста­ви ме­ха­ніч­но від'єд­на­ти га­зо­ву тру­бу від ко­тель­ні."

Лю­дей, які ли­ше пару діб як від­чу­ли по­теп­ління у квар­ти­рах, по­пе­ре­ди­ли, що не да­дуть га­зів­ни­кам "від­рі­за­ти" газ.

"Ді­ти хво­рі­ють, пен­сі­оне­ри мер­знуть, у квар­ти­рах цві­туть сті­ни, а ще по­пе­ре­ду мо­ро­зи, - ви­гу­ку­ють лю­ди. - Не да­мо від­клю­чи­ти ко­тель­ню від га­зу, бу­де­мо по­чер­го­во мі­ня­ти­ся, але з ву­ли­ці не пі­де­мо."

Міс­тя­ни обу­ре­ні, що пред­став­ни­ки вла­ди не до­по­ма­га­ють від­сто­юва­ти їх­ні за­кон­ні ви­мо­ги на теп­ло.

Не­сан­кці­оно­ва­не спо­жи­ван­ня га­зу в свою чергу пе­ред­ба­чає штраф­ні сан­кції.

"Згід­но з за­ко­но­давс­твом за увесь газ, що спо­жи­тий без­лі­міт­но, вис­тавля­єть­ся "Укр­тран­сга­зом" для га­зо­роз­по­діль­чої ор­га­ні­за­ції роз­ра­ху­нок із ко­ефі­ці­єн­том 1.2, - по­яс­нює тех­нічний ди­рек­тор ПАТ "Ше­пе­тів­газ" Юрій Ли­чик. - У свою чер­гу, газ­конто­ра має пра­во вис­та­ви­ти спо­жи­ва­чу, який не­за­кон­но спо­жив газ, ці­ну з ко­ефі­ці­єн­том 2."

Нагадаємо, 13 листопада шепетівчани змусили теплопостачальників піти на правопорушення - зірвати пломби.

А перед тим вивели на дорогу дітей із власноруч намальованими плакатами, які вимагали від президента реакції на ситуацію із зривом опалювального сезону в місті.

То вже була друга акція із перекриттям траси шепетівчан, які так і не дочекалися обіцяного тепла.

Причина - борги ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" за спожитий газ.

Також міська рада звернулась до правоохоронців щодо відкриття кримінальної справи проти теплопостачальника за зрив опалювального сезону.

Віце-прем'єр Зубко наголосив, що звернення про неналежну підготовку до опалювального сезону очільниками Шепетівкита ще трьох українських міст будуть передані до ГПУ.

Хмельницьке обласне територіальне відділення АМКУ тим часом розпочало розгляд справи відносно ТОВ "Шепетівкаа Енергоінсест" за ознаками зловживання монопольним становищем.

Більше про події Хмельниччини читайте на Depo.Хмельницький

Слідкуйте за нашими новинами в соцмережах і долучайтеся до наших груп у Фейсбук та Твіттері