На Хмельниччині з'явився помаранчевий "циганський лимузин" (ФОТО)

Над диво-машиною черкаський майстер працював три роки

У Ше­пе­тів­ці ав­то­мо­біль ВАЗ-2101 пе­рет­во­ри­ли в уні­каль­ний лі­му­зин, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на "День за днем".

Чер­каський майстер використав аж чо­ти­ри ав­тівки і раму від Jeep Grand Cherokee.

За сло­ва­ми власників - бра­тів, 25-річ­но­го Са­мі­ра та 17-річ­но­го Олек­сан­дра, та­ких ав­ті­вок в Ук­ра­їні ли­ше дві: од­на в сто­ли­ці, а ін­ша - в Ше­пе­тів­ці. На свою за­дум­ку хлоп­ці вит­ра­ти­ли 6 ти­сяч до­ла­рів. Брати втілили свою давню мрію - зробити циганський лімузин. Він оранжевого кольору, із панорамним дахом та шкіряним салоном.

"Це був ста­рень­кий "Жи­гуль" мо­го ді­да, - роз­по­ві­дає Са­мір. - Я по­їхав у Чер­ка­си і ба­чив, як там ро­би­ли лам­бо-две­рі в "Жи­гу­лі-сім­ці". Пі­дій­шов до цього май­стра й го­во­рю "зро­биш лі­му­зин мет­рів 3–4"? Він зап­ро­по­ну­вав 7 мет­рів, але пер­ша спро­ба вий­шла нев­да­лою, ос­кіль­ки не вит­ри­му­ва­ла ра­ма."Ко­лір теж об­ра­ли нес­тандар­тний.

Ав­тівка роз­ра­хо­ва­на приб­лизно на 10 до­рос­лих лю­дей. Са­лон ав­тівки шкі­ря­ний, світ­ло­го кольору. Ма­ши­ну об­ладна­но кон­ди­ці­оне­ром, аби не за­мер­зну­ти взим­ку, та де­рев'яним сто­ли­ком.

Читайте також: Супертрешна машинка з'явилася у Хмельницькому

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький